Hur lång tid tar en husbesiktning?

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Blogg
  • Kommentarer på inlägget:0 kommentarer
Överlåtelsebesiktning

Hur lång tid tar en husbesiktning egentligen? Detta är en fråga som många som går i tankar om att få en överlåtelsebesiktning utförd undrar över. 

Det är en alltid en bra idé att veta ungefär hur lång tid du kan räkna med så att du kan planera din dag därefter. 

Det är dock inte helt enkelt att ge ett rakt svar på denna fråga då hur lång tid en husbesiktning tar beror på en rad olika faktorer som bland annat inkluderar följande:

Husets storlek

Ett hus är inte det andra likt och för de flesta kommer det inte som en förvåning att en husbesiktning tar längre tid att genomföra för ett större än ett mindre hus.

För en större villa kan en besiktning ofta ta upp emot 4 timmar att genomföra medan en besiktning för ett betydligt mindre hus kan gå så snabbt som på under 2 timmar.

Typ av husbesiktning

En standard husbesiktning inkluderar vanligtvis husets tillgängliga och synliga utrymmen, rum, tak, fasader, golv, yttertak samt marken precis utanför huset. För vanliga besiktningar gör besiktningsmannen inte några ingrepp i huset utan undersöker det istället okulärt, dvs med lukt, syn och hörsel. 

Den som vill kan välja att utöka sin husbesiktning med en rad tilläggstjänster som kan inkludera fuktkontroll, besiktning av våtrum, kontroll av dolda riskkontruktioner samt kontroll av radon och asbest. Några av dessa tilläggstjänster kan kräva ingrepp i huset och dess konstruktion. 

Läs mer om hur länge en husbesiktning gäller

Vilken besiktningsman du anlitar

Hur lång tid en husbesiktning tar beror även på vilken besiktningsman du anlitar och hur strukturerad och noggrann han eller hon är. 

Det är bäst att anlita en besiktningsman som arbetar på ett effektivt och noggrant sätt samtidigt som din tid respekteras. 

Som beställare är det sista man vill att anlita en besiktningsman som inte undersöker huset på ett tillräckligt noggrant vis och som utför besiktningen alldeles för snabbt. Man vill heller inte att det ska ta för lång tid och att besiktningsmannen arbetar på ett ineffektivt sätt.

En kompetent och seriös besiktningsman anpassar besiktningen efter huset och dess omständigheter och fortsätter underökningen tills dess att han eller hon gör bedömningen att det inte finns några fler brister som kan upptäckas på okulärt vis.  

Hur lång tid brukar en husbesiktning ta?

Så nu när vi vet vilka faktorer som påverkar hur lång tid en husbesiktning tar, hur lång tid tar det egentligen för de flesta hus att besiktigas? 

Svaret på den frågan är att det på ett ungefär tar runt 2 timmar för en standard husbesiktning att genomföras. För den som vill ha ytterligare tilläggstjänster inkluderat i sin besiktning kan man räkna att det tar lite längre tid beroende på hur mycket man vill få undersökt.

Vi har kommit fram till att denna genomsnittliga tid på 2 timmar genom att titta på och analysera vad en stor mängd tidigare beställare berättat. Även då en del sagt att deras besiktningar tog upp emot 4 timmar och ibland så lite som 1 timme så sa den stora majoriteten att det tog mer eller mindre 2 timmar.

Vi hoppas att du fått värde av denna artikel och att du nu kan planera för din besiktning på bästa möjliga sätt. 

Har du själv kanske nyligen fått ditt hus besiktigat? Om så är fallet, hur lång tid tog din husbesiktning? Kommentera gärna, vi är väldigt nyfikna. 

Lämna ett svar