Hur länge gäller en husbesiktning

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Blogg
  • Kommentarer på inlägget:0 kommentarer

En husbesiktning gäller i genomsnitt mellan 2-3 år. Detta är dock inte ett fast regel, utan det finns flera faktorer som kan påverka hur länge en husbesiktning gäller. En av de viktigaste faktorerna är byggnadens ålder och skick. 

En byggnad som är nyare och i bättre skick kommer sannolikt att behöva mindre underhåll och besiktningar än en äldre och sliten byggnad. Även omständigheter som ombyggnationer, tillbyggnationer och större renoveringar kan påverka hur länge en husbesiktning gäller.

Varför görs en husbesiktning?

En husbesiktning görs för att fastställa byggnadens skick och eventuella skador eller brister. En besiktning innebär vanligen en granskning av byggnadens yttre, såsom tak, fasader och fönster, samt en kontroll av byggnadens inre, såsom golv, väggar och tak. Besiktningen kan också innefatta en kontroll av byggnadens el- och rörsystem.

Det är viktigt att en husbesiktning görs av en erfaren och kvalificerad besiktningsman. Det är även viktigt att besiktningen görs regelbundet, eftersom det finns en risk att skador och brister kan uppstå över tid. Om en skada eller brist upptäcks, är det viktigt att den åtgärdas omgående för att förebygga ytterligare skador. 

Här kan du läsa mer om hur lång tid en husbesiktning tar

Hur ofta ska man besikta huset?

Skador på huset kan orsakas av många olika saker, som till exempel väder och vind, röta, insekter och djur. Om skadorna inte upptäcks och åtgärdas i tid, kan de leda till stora problem och öka husets underhållskostnader markant.

Därför är det viktigt att åtgärda eventuella skador snabbt. En besiktning innebär att man granskar husets yttre och inre för att se till att allt är i gott skick. Man kontrollerar tak, väggar, golv, dörrar och fönster, samt installationer som el, vatten och gas. Om det finns skador eller andra problem, ska de åtgärdas omedelbart.

Förutom husbesiktningen du förhoppningsvis fått utförd innan du köpte huset eller efter du fått en renovering utförd bör man också göra en extra besiktning om man misstänker att det finns skador.

Det finns flera saker du själv kan göra för att förebygga skador på huset: 

  • Se till att taket är i gott skick och att det inte finns läckage. 
  • Kontrollera regelbundet att väggar, golv och dörrar är i gott skick och att det inte finns några sprickor eller skador. 
  • Se till att ventilationen är bra, så att fukt och röta inte kan bildas. 
  • Kontrollera regelbundet att el-, vatten och gasinstallationerna är i gott skick och fungerar som de ska. 
  • Se till att det finns en fungerande rökvarnare i huset. Se till att träd och buskar inte växer mot huset, eftersom det kan skada ytterväggarna.
 
Vi hoppas nu att du har en klar bild hur länge en husbesiktning gäller. Har du frågor eller önskar boka en överlåtelsebesiktning från våra SBR-godkända besiktningsmän är du varmt välkommen att kontakta oss

Lämna ett svar