Överlåtelsebesiktning köpare

För en trygg & lyckad bostadsaffär

Överlåtelsebesiktning för din trygghet

En köparbesiktning ger en opartisk och professionell bedömning av husets skick och status innan köpet slutförs. Besiktningen säkerställer att inga oförutsedda kostnader dyker upp i framtiden.

Uppfyll din undersökningsplikt

Upptäcks fel i bostaden efter köpet som ger rätt till ersättning måste köparen redovisa att felet inte var upptäckbart i samband med köpet, ett så kallat dolt fel.

KÖPARBESIKTNING BAS

Vårt lilla köparpaket.
9900 kr
 • Genomgång av fastighetens relevanta handlingar
 • Samtal med säljaren gällande renoveringar, reparationer eller skador
 • Besiktning av alla tillgängliga utrymmen, både invändigt och utvändigt
 • Riskanalys av åtgärder
 • Föreslagen fortsatt teknisk utredning
 • Okulär el- och VA-kontroll

KÖPARBESIKTNING UTÖKAD

Vårt stora köparpaket.
12 000 kr
 • Genomgång av fastighetens relevanta handlingar
 • Samtal med säljaren gällande renoveringar, reparationer eller skador
 • Besiktning av alla tillgängliga utrymmen, både invändigt och utvändigt
 • Riskanalys av åtgärder
 • Föreslagen fortsatt teknisk utredning
 • Okulär el- och VA-kontroll
 • Radonindikering
 • Fuktmätning i riskkonstruktion

TILLÄGGSTJÄNSTER