Överlåtelsebesiktning säljare

Vår överlåtelsebesiktning ger dig som säljare en ökad trygghet och optimala förutsättningar för en lyckad fastighetsaffär. 

För trygg & lyckad bostadsförsäljning

Öka försäljningspriset

Med vår hjälp eliminerar du risken att fel och brister upptäcks efter att affären har avslutats. Det gör att du slipper tråkiga ekonomiska konsekvenser.

För din trygghet

Hjälp din mäklare att få en tydlig bild av vad för hus som ska säljas. En säljar- besiktning ger information om fastighetens status och skick. Eventuella småfel och brister som upptäcks kan enkelt åtgärdas innan försäljning.

Betala när huset är sålt

Som ett rikstäckande besiktningsföretag erbjuder vi ett komplett utbud av tjänster vid din bostadsaffär. Oavsett vad som passar dig, betalar du först när huset är sålt!

SÄLJARBESIKTNING STANDARD

Vårt lilla säljarpaket.
7495 kr
 • Genomgång av husets dokumentation, så som tekniska beskrivningar, bygglov, ritningar, eventuella renoveringar med kvalitetsdokument och intyg dokumenteras. Besiktningsmannen ställer även frågor till fastighetsägaren som inte framgår av erhållen dokumentation.
 • Grundlig okulär byggnadsteknisk undersökning av huset, besiktningsmannen besiktigar synliga ytor och det som är tillgängligt.
 • Granskning av fastighetens alla rum och tillgängliga utrymmen, så som tak, fasader, grund och markförhållanden närmast huset.
 • Skriftligt utlåtande med fastighetens byggtekniska status, baserad på erhållen dokumentation och besiktning översänds.

SÄLJARBESIKTNING PLUS

Vårt stora säljarpaket.
8995 kr
 • Genomgång av husets dokumentation, så som tekniska beskrivningar, bygglov, ritningar, eventuella renoveringar med kvalitetsdokument och intyg dokumenteras. Besiktningsmannen ställer även frågor till fastighetsägaren som inte framgår av erhållen dokumentation.
 • Grundlig okulär byggnadsteknisk undersökning av huset, besiktningsmannen besiktigar synliga ytor och det som är tillgängligt.
 • Granskning av fastighetens alla rum och tillgängliga utrymmen, så som tak, fasader, grund och markförhållanden närmast huset.
 • Fuktindikering, fuktmätning och termografi för att upptäcka eventuella fuktproblem som inte är upptäckbara vid en okulär besiktning.
 • Kontroll av husets eventuella riskkonstruktioner.
 • Skriftligt utlåtande med fastighetens byggtekniska status, baserad på erhållen dokumentation och besiktning översänds.

SÄLJARBESIKTNING PREMIUM

Vårt premium säljarpaket.
8995 kr
 • Genomgång av husets dokumentation, så som tekniska beskrivningar, bygglov, ritningar, eventuella renoveringar med kvalitetsdokument och intyg dokumenteras. Besiktningsmannen ställer även frågor till fastighetsägaren som inte framgår av erhållen dokumentation.
 • Grundlig okulär byggnadsteknisk undersökning av huset, besiktningsmannen besiktigar synliga ytor och det som är tillgängligt.
 • Granskning av fastighetens alla rum och tillgängliga utrymmen, så som tak, fasader, grund och markförhållanden närmast huset.
 • Fuktindikering, fuktmätning och termografi för att upptäcka eventuella fuktproblem som inte är upptäckbara vid en okulär besiktning.
 • Kontroll av husets eventuella riskkonstruktioner.
 • Särskild våtrumsexpert med fokus på våtrumbesiktningar närvarar och utför besiktning av våtutrymmen.
 • Undersökning av riskkonstruktioner. Observera att vid riskkonstruktioner kan det bli aktuellt med ingrepp, tex borrhål antingen i vägg- eller golvkonstruktioner för fuktmätning. Eventuell återställning står kunden för.
 • Skriftligt utlåtande med fastighetens byggtekniska status, baserad på erhållen dokumentation och besiktning översänds.

ÖVRIGA BESIKTNINGAR